Розробка фізичної моделі засобами Erwin

Імпортуємо створений раніше словник сутностей(дивитись пункт 3) в Erwin, вкажемо первинні ключі та необхідні типи даних для атрибутів сутностей. Створимо між сутностями зв’язки.

Рисунок 4.1 – Імпортовані сутності зі зв’язками

Згенеруємо код фізичної моделі даних в Microsoft Access

Рисунок 4.3 – База даних в Microsoft Access

Внесемо дані в таблицю Руда

Рисунок 4.4 – Таблиця Руда

Моделі uml-діаграм


Опис розробленої бази даних

Коректно спроектована і побудована база даних є невід’ємною частиною будь-якої ІС і запорукою її правильної роботи.

Дляпрактичної реалізації нашої інформаційної системи опишемо базу даних, створену нами в Acces, яка міститиме наступні таблиці:

· Виготовлення металопрокату

· Затрати додаткових матеріалів

· Додаткові матеріали

· Руда

· Металопрокат

Таблиця Виготовлення металопрокату містить поля:

· ID виготовлення металопрокату (Integer) – Primary Key

· ID руда (Integer)

· ID металопрокат (Integer)

· Кількість затраченої руди (Integer)

· Кількість металопрокату (Integer)

· Дата (Data)

Таблиця Затрати додаткових матеріалів містить поля:

· ID затрати додаткових матеріалів (Integer) – Primary Key

· ID виготовлення металопрокату (Integer)

· ID руда (Integer)

· ID металопрокат (Integer)

· ID додаткові матеріали (Integer)

· Кількість додаткових матеріалів (Integer)

Таблиця Додаткові матеріали містить поля:

· ID додаткові матеріали (Integer) – Primary Key

· Назва (Varchar)

Таблиця Руда містить поля:

· ID руда (Integer) – Primary Key

· Назва (Varchar)

Таблиця Руда містить поля:

· ID металопрокат (Integer) – Primary Key

· Назва (Varchar)

Загальна структура бази даних показана на рисунку 6.5.

Рисунок 6.5. Структура бази даних

Практична реалізація створеної ІС

Висновки

Виконуючи курсову роботу я вивчив роботу сталеплавильного комбінату: ознайомився з внутрішніми процесами, що відбуваються в компанії, історією, структурою, кадровим складом та його виробництвом.

Також я побудував фізичну та логічну моделі «Криворізького залізорудного комбінату», створив базу даних , яка містить таблиці, що представляють всі сутності, що є необхідними для роботи інформаційної системи та розробив інтерфейс, необхідний для роботи інформаційної системи.Перед практичною реалізацією інформаційної системи мною було розглянуто аналоги моєї системи, сайти: «Криворізький залізорудний комбінат», «Запорізький залізорудний комбінат», «ЕВРАЗ Суха Балка», «ArcelorMittal».

Розроблена мною система надає такі можливості:

o Реєстрація користувачів в системі та авторизація;

o Перегляд послуг, що надаються та детальної інформації про них;

o Надання додаткової інформації про компанію.

Отже, виконуючи курсову роботу я досяг поставленої мети, тобто спроектував автоматизовану інформаційну систему роботи «Криворізького залізорудного комбінату».


Список інформаційних джерел

1 Пономаренко В. С. Проектування інформаційних систем / В.С. Пономаренко [Текст]: К.: Академія, 2002. – 544 ст.

2 Бахтизин В. В., Глухова Л. А. Методология функціонального проектирования IDEF0 / В. В. Бахтизин, Л. А. Глухов [Текст]: Мн.: БГУИР, 2003 – 24ст.

3 Методичні вказівки до виконання курсової роботи (проекту)

з дисциплін "Проектування інформаційних систем" та "Програмування

бізнес-логіки в базах даних" / Укл.: Кравченко О.В., Снитюк В.Є.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 38 с.

Інтернет джерела:

4 Сайт «Криворізький залізорудний комбінат» [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.krruda.dp.ua/

5 Сайт «ArcelorMittal» [Електронний ресурс] режим доступу: http://corporate.arcelormittal.com/

6 Сайт «Запорізький залізорудний комбінат» [Електронний ресурс] режим доступу: http://zgrk.com.ua/

7 Сайт «ЕВРАЗ Суха Балка» [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.evraz.com

8 Лекція з методології IDEF0 [Електронний ресурс] режим доступу: http://uadoc.zavantag.com/text/1001/index-1.htmlПрограмні засоби:

9 Microsoft Office Word 2010

10 BPwin 4.1

11 ERwin 4.1

12 Eclipse Juno

13 phpMyAdmin 3.5.1


6956836617918249.html
6956853763761469.html
    PR.RU™