Платники 3-4-ї груп сплачують єдиний податок

а) авансовими внесками не пізніше 20 числа місяця, що передує звітному;

б) протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал;

в) не пізніше 20 числа місяця, наступного за завітним;

г) за 15 календарних днів до початку нового звітного кварталу.

9. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються:

а) Верховною радою України;

б) обласними та міськими радами;

в) районними, сільськими та селищними радами;

г) сільськими, селищними та міськими радами.

10. Фізичні особи платники єдиного податку першої групи можуть займатися виключно:

а) виробництвом або продажем товарів;

б) роздрібним продажем товарів на ринках або надання побутових послуг населенню;

в) продажем товарів або працюють у сфері ресторанного господарства;

г) наданням посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна.

11. Суб'єкт господарювання може прийняти рішення про перехід на спрощену систему один раз протягом року шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за:

а) 10 календарних днів до початку наступного кварталу;

б) 10 робочих днів до початку наступного кварталу;

в) 15 календарних днів до початку наступного кварталу;

г) 15 робочих днів до початку наступного кварталу.

12. Фізичні особи-підприємці платники єдиного податку третьої групи можуть використовувати працю найманих осіб у кількості, що не перевищує:

а) 10 осіб;

б) 20 осіб;

в) 25 осіб;

г) 50 осіб.

13. Юридична особа може зареєструватися платником єдиного податку четвертої групи, якщо обсяг доходу протягом попереднього звітного року не перевищував;

а) 3 млн. грн.;

б) 5 млн. грн.;

в) 10 млн. грн.;

г) 20 млн. грн.

14. При розрахунку кількості найманих працівників платника єдиного податку - фізичної особи, не враховуються наймані працівники які (2):

а) є інвалідами першої-другої групи;

б) перебувають у декретній відпустці;

в) перебувають у неоплачуваній відпустці;

г) перебувають у відпустці по догляду за дитиною.

15. Платники єдиного податку не звільняються від (2):

а) податку на прибуток підприємств;

б) збору за спеціальне використання води;

в) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

г) збору за першу реєстрацію транспортних засобів.

16. Не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи-підприємці, які (2):

а) надають в оренду земельні ділянки більше 0,5 га; житлові приміщення більше 100 кв.м.; нежитлові приміщення більше 300 кв.м.б) здійснюють технічні випробування та дослідження;

в) здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва;

г) здійснюють діяльність у сфері рекламних послуг.

17. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються:

а) Верховною радою України;

б) обласними та міськими радами;

в) районними, сільськими та селищними радами;

г) сільськими, селищними та міськими радами.

18. Не можуть бути платниками єдиного податку юридичні особи, які (2):

а) займаються оптовою торгівлею;

б) юридичні особи-нерезиденти;

в) страхові компанії;

г) є відокремленими підрозділами платника єдиного податку.

19. При продажу основних засобів юридичними особами дохід визначається як:

а) вартість проданого основного засобу без ПДВ;

б) різниця між сумою коштів, отриманою від продажу, та їх первісною вартістю;

в) різниця між сумою коштів, отриманою від продажу, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу;

г) або вартість продажу або балансова вартість в залежності від того яка з сум є більшою.

«ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК»

1. Базою оподаткування ФСП для сільськогосподарських товаровиробників є:

а) ринкова вартість одного гектара сільськогосподарських угідь;

б) балансова вартість одного гектара сільськогосподарських угідь;

в)експертна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь;

г) нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь.

2. Сільськогосподарські товаровиробники мають самостійно обчислити суму ФСП і подати декларацію відповідному податковому органу строком до:

а) 1 січня звітного року;

б) 1 лютого звітного року;

в)1 березня поточного року;г) 20 лютого поточного року.

3. Сплата ФСП проводиться:

а) щомісяця, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця;

б) щомісяця, протягом 15 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця;

в)щокварталу, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу;

г) щокварталу, протягом 15 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу.

4. Якщо земельні угіддя та/або землі водного фонду орендуються платником ФСП в особи (орендодавця), яка не є платником цього податку, то орендована площа таких земельних ділянок:

а) включається до декларації з податку на землю орендодавця;

б) включається до декларації з податку на нерухоме майно орендодавця;

в)включається до декларації з ФСП орендаря;

г) включається до декларації з плати за землю орендаря.

5. Якщо земельні угіддя та/або землі водного фонду орендуються платником ФСП в особи (орендодавця), яка теж є платником цього податку, то орендована площа таких земельних ділянок:

а) включається до декларації з податку на землю орендодавця;

б) включається до декларації з ФСП орендодавця;

в)включається до декларації з ФСП орендаря;

г) включається до декларації з плати за землю орендаря.

6. ФСП сплачується на відповідний рахунок місцевого бюджету:

а) за місцем знаходження платника податку;

б) за місцем податкового обліку платника податку;

в)пропорційно за місцем знаходження платника податку і за місцем розташування земельної ділянки;

г) за місцем розташування земельної ділянки.

7. Платник ФСП не звільняється від сплати такого податку або збору:

а) податку на прибуток підприємств;

б) ПДВ;

в)збору за спеціальне використання води;

г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

8. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, або новоутворені сільськогосподарські підприємства можуть стати на облік як платники ФСП:

а) з моменту утворення;

б) з наступного року;

в) після 12 календарних місяців роботи;

г) після 6 місяців роботи.

9. Мінімальна величина частки сільськогосподарського товаровиробництва, що дає право на застосування спеціального режиму (ФСП), за попередній рік має становити:

а) не менше 50%;

б) не менше 60%;

в) не менше 75%;

г) не менше 85%.

«ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ»

1. Суб'єктами плати за землю є (*2):

а) власник землі;

б) продавець землі;

в) покупець землі;

г) землекористувач.

2. Платниками земельного податку є (*2):

а) власники землі;

б) землекористувачі, у тому числі орендарі;

в) покупець землі;

г) усі відповіді вірні.

3. Плата за землю справляється у формі (*2):

а) плати за землю;

б) авансових платежів по земельному податку;

в) орендної плати;

г) відрахувань від чистого прибутку;

д) цільових внесків до бюджету.

4. Які ставки плати за землю застосовуються для населених пунктів, грошова оцінка яких не проведена:

а) встановлюються у гривнях у розрахунку на кожного мешканця;

б) застосовуються фіксовані ставки земельного податку, диференційовані за групами населених пунктів залежно від кількості населення;

в) встановлюються у відсотках до нормативу родючості;

г) ставки земельного податку визначаються залежно від площі ділянки.

5. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю:

а) календарний місяць;

б) календарний квартал;

в) календарний рік;

г) календарне півріччя.

6. До земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню, належать (*3):

а) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

б) землі сільськогосподарських угідь, які використовуються для вирощування продуктів рослинництва;

в) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації;

г) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння.

7. Які водні ресурси підлягають лімітуванню?:

а) вода, що проходить через турбіни ГЕС;

б) водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів вантажними суднами;

в) водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів пасажирськими суднами;

г) обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання;

д) правильної відповіді немає.

8. Збір за спеціальне використання води не справляється (*2):

а) за воду, що використовується для питних та санітарно-гігєнічних потреб населення;

б) за воду, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;

в) за воду, необхідну для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів;

г) за воду, що використовується для протипожежних потреб.

9. У разі понадлімітного використання води, плата за воду:

а) не сплачується;

б) сплачується у п'ятикратному розмірі за рахунок прибутку підприємств;

в) сплачується у п'ятикратному розмірі та відноситься до складу витрат підприємства;

г) правильної відповіді немає.

10. Базою оподаткування за спеціальне використання води є:

а) вартість використання води водокористувачами;

б) фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат в системах водопостачання;

в) фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі;

г) немає правильної відповіді.


7197196197020489.html
7197277023481557.html
    PR.RU™